Naše služby

Energetický audit Slovensko

 1. Energetický audit povinný pre veľký podnik a následne opakovať každé štyri roky – Zákon č. 321/2014

 2. Energetický audit povinný pre veľký podnik v rámci zavedenia ISO 14000 a ISO 50001– Zákon č. 321/2014

 3. Energetický audit povinný pre veľký podnik, v ktorom majetkové/hlasovacie práva nad 25% má verejný subjekt alebo obec – Zákon č. 321/2014

 4. Energetický audit pre malý a stredný podnik, ak bol financovaný z dotácií

 5. Energetický audit pre obce k žiadosti o dotácie pre obnovu verejných budov z OP Kvalita životného prostredia

 6. Energetický audit pre bytový dom k žiadosti o podporu na OZE Zelená domácnostiam

 7. Energetický audit pre žiadateľov k žiadosti o dotácie z fondov EÚ pre energetickú efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie OZE

 8. Energetický audit pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy raz za 10 rokov do 30.6. – Zákon č. 251/2012

 9. Energetický audit pre výrobcu elektriny na preukázanie ministerstvu možnosti dodávky tepla nad 1 MW– Zákon č. 321/2014

 10. Energetický audit pre výrobcu tepla na preukázanie možnosti dodávky elektriny z KVET nad 10 MW– Zákon č. 321/2014

 11. Energetický audit pre výrobcu tepla pri výstavbe nového zdroja tepla 100 kW- 10 MW k žiadosti na obec o vydanie Záväzného stanoviska obce– Zákon č. 657/2004

 12. Energetický audit pre vlastníkov veľkej budovy nad 1000 m2 o neefektívnosti izolovania potrubí– Zákon č. 321/2014

 13. Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a jej aktualizácia raz za 5 rokov pre obce nad 2 500 obyvateľov– Zákon č. 657/2004

 14. Energetická certifikácia budov– Energetický certifikát Zákon č. 555/2005

 15. Energetické environmentálne posúdenie 

   16. Spracovanie nízko uhlíkovej stratégie. Metodika z dohovoru starostov.

  17. Projektové energetické hodnotenie

   

Energetický audit Česká republika

   Energetický audit povinný pro velký podnik a následně  opakovat každé čtyři roky  – Zákon č. 406/2000 o hospodaření energii 

 

viac

Termovízne merania

15322866_xxl Meranie termokamerou TESTO stavebných konštrukcií pred a po zateplení, okien, elektrických zariadení, fotovoltaických panelov,….

viac »


Ako ušetriť na energiách

Poradíme vám ako ušetriť zvýšením efektívnosti na strane výroby aj na strane spotreby energie a vzdelávame a školíme odborníkov aj laikov, ktorí podporia technické riešenia.

viac »


S nami už ušetrili

Internet of Things - IoT   (Internet vecí)

17122776_xxl

„Internet vecí“ ( IoT - skratka z aglického Internet of Things) je názov pre technológie umožňujúce prepojenie a komunikáciu zariadení cez internet. Typickým využitím sú monitorovacie a meracie senzory (priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, domácnosti, mestá, obce, zdravotníctvo a pod.) na sledovanie a reguláciu spotreby energie, pohybu a polohy osôb/zvierat, dopravných prostriedkov či tovaru. V týchto oblastiach nahrádzajú IoT zariadenia aj mnohé doteraz používané zariadenia a systémy na báze mobilných sietí. Prinesú najmä radikálne nižšiu spotrebu snímačov (životnosť batérie aj niekoľko rokov), ale aj nízku cenu a prevádzkové náklady. 

Využitie IoT zníži náklady na strane výroby a aj na strane spotreby energie.   

energium s.r.o. vstupuje do segmentu IoT prípravou zákazníckych riešení prioritne v oblasti energetickej efektívnosti.