Aktualizácia energetického auditu

Vypracujeme aktualizáciu energetického auditu, keďže podľa par. 14, ods. 1 Zákona č.321/2015 je potrebné zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za 4 roky:
 
Pre tých, ktorí mali povinnosť mať energetický audit za roky 2019-2022 je povinnosťjeho aktualizácie za obdobie rokov 2023-26.   

Nečakajte až do roku 2026, povinný re-audit 2023-26 za štyri roky vám spoľahlivo dodáme už teraz, za pôvodnú cenu ako bola za vykonanie energetického auditu v roku 2023, navyše aj s rozdelením tejto ceny na štvrtiny s uhrádzaním postupne až do roku 2026.

 

Kontaktujte nás na info@energium.sk