Podnikový energetik v priemysle a v agrosektore

Zabezpečujeme vzdelávanie a školenia pre energetikov v priemysle i agrosektore so zameraním na kontinuálne získavanie najnovších poznatkov pre riadenie energetického hospodárstva.  

Údaje o Vašej požiadavke na školenie nám zasielajte na mail info@energium.sk