Kontakt

energium s. r. o. Bratislava

IČO       47613033

IČ DPH  SK2024004433 

SLOVENSKO: 

1. Osvedčenie o zápise do Zoznamu energetických audítorov č. 468/2009-3400 z 20. 2. 2009 na MH SR

2. Absolvovanie povinnej aktualizačnej prípravy energetických audítorov 23. 11. 2021, platnosť 5 rokov    

3. Zápis v Zozname podnikateľov ÚVO, reg. č.: 2023/12-PO-E6935, platnosť do 15. 12. 2026     

4. Zápis  v Zozname poskytovateľov Garantovanej energetickej služby podľa Zákona č. 321/2014 č. 6480/2015-4100-00678 od 12. 1. 2015 na MH SR

5. Poskytovanie Podpornej energetickej služby podľa Zákona č. 321/2014

ČESKÁ REPUBLIKA 

 1. Rozhodnutí MPO, č.j. 55132/15/32300 z 30. 11. 2015 o uznání výkonu energetického specialisty spracovávat energetický audit a energetický posudek pro Českou republiku

 

 

M  +421 917 526 875

M  +421 908 947 332

E    info@energium.sk