Energetické štúdie

Zabezpečujeme prípravu a vypracovanie energetických štúdií na získanie finančných prostriedkov z rôznych podporných fondov, štúdií na zvýšenie energetickej efektívnosti, znižovania produkcie skleníkových plynov CO2 a štúdií na využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie.