Poskytovanie energetických služieb

V rámci poskytovania energetických služieb ( podpornej a garantovanej) v zmysle Zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti vypracujeme Projekt energetickej efektívnosti (PEE), ktorý prinesie zefektívnenie využitia energie a zníženie nákladov na energie a zároveň zníženie produkcie skleníkových plynov CO2.

U existujúcich budov zabezpečujeme hodnotenie úrovne tepelnotechnických vlastností stavebných prvkov, prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV), vykurovania, chladenia, klimatizácie, regulácie odberu elektrickej energie, kvality existujúcej elektrickej siete.