Pasportizácia

Pasportizácia- spracovanie technických vlastností energetických zariadení a vybavenia budov, technického stavu, spôsobu používania so spracovaním do jednotnej sústavy informácií pre:

prvky zdravotechniky
prvky silnoprúdu a slaboprúdu - osvetlenie (počty a typy svietidiel), zásuvky, vypínače, rozhlasy
prvky vzduchotechniky
prvky zabezpečovacieho alebo protipožiarneho systému - hasiace prístroje alebo senzory ohňa či dymu
prvky kanalizácie,plynofikácia aj vodoinštalácie                                                                                                                    prvky vykurovania a chladenia

Zistené údaje vám odovzdáme vo vami požadovanom tabuľkovom editore.

Zašlite nám popis a rozsah vašich zariadení na mail info@energium.sk