Využitie obnoviteľných zdrojov energie

Zabezpečujeme vzdelávanie a školenia pre záujemcov o obnoviteľné zdroje energie (OZE) a alternatívne zdroje energie (AZE) so zameraním na kontinuálne získavanie najnovších poznatkov z oblasti využívania obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie a pre znižovanie produkcie sklenníkových plynov CO2.

Údaje o Vašej požiadavke na školenie nám zasielajte na mail info@energium.sk