Audit nehnuteľností

Audit nehnuteľností je posúdenie technického stavu ( vrátane termovízneho merania) nehnuteľností pred zamýšľanou kúpou nehnuteľnosti s posúdením skrytých vád.

 

Výsledkom je komplexný „Protokol o stave nehnuteľnosti“ s posúdením:

energetickej časti ( kotol, rozvody ÚK, rozvody teplej vody, izolácie, slnečné kolektory, fotovoltaické články, tepelné čerpadlo, klimatizácia,…)

elektrickej časti ( stav elektrických rozvodov, dimenzie vodičov a istenia, spínacie prvky,…)

stavebnej časti ( stav a kvalita zateplenia, stav a kvalita okien,…)

V „Protokole…“ sú všetky informácie o nehnuteľnosti, takže nekupujete „mačku vo vreci“. 

Údaje o Vašej nehnuteľnosti nám zasielajte na mail info@energium.sk