Monitorovanie efektívnosti

   9371948_xl

A. Zabezpečujeme realizáciu ďalších povinností zo Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti, platného od 1.12.2014 :

  § 7 Povinnosť výrobcu elektriny nad 1MW preukázať možnosti dodávky tepla a výrobcu tepla nad 10 MW preukázať možnosti dodávky elektriny v KVET a to tak, že pri budovaní nového zdroja si dá vypracovať audit pre ministerstvo

  § 11 Povinnosť vlastníkov veľkej budovy nad 1000 m2 pri spotrebe energie v budovách

  § 10 Povinnosť pre ústredné orgány štátnej správy pri používaní energie, poskytovaťa spracovať údaje

 

B. Zabezpečujeme realizáciu povinností investorov-výrobcov tepla zo   Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike  novelizovaného znenia platného od 1.5.2014 pre nové zdroje tepla nad 100 kW a nad 10 MW.

 

Kontaktujte nás na info@energium.sk