Výrobca elektriny

Zabezpečujeme splnenie povinností zo Zákona 321/2014, podľa § 7, ods. 2, podľa ktorého má výrobca elektriny pri budovaní nového zariadenia na výrobu elektriny, alebo rekonštrukcii existujúceho zariadenia preukázať energetickým auditom možnosť dodávky využiteľného tepla:

a) prostredníctvom spaľovacích motorov s výkonom zdroja 1 MWe a viac,

b) prostredníctvom spaľovacích turbín s výkonom zdroja 2 MWe a viac,

c) na základe iných tepelných procesov s celkovým výkonom zdroja 10 MWe a viac.

 

Kontaktujte nás na energium@energium.sk