Ako postupovať

Vyhláška o energetickom audite č. 179/2015 účinná od 1.8.2015

určuje z čoho realizácia energetického auditu (EA) pozostáva:

  • identifikácia predmetu EA
  • zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu EA,
  • návrh opatrení na zníženie spotreby energie
  • ekonomické a environmentálne vyhodnotenie opatrení
  • zostavenie súboru odporúčaných opatrení
  • vypracovanie písomnej správy z EA
  • vypracovanie súhrnného informačného listu
  • vypracovanie súboru údajov pre monitorovací systém