Poradenstvo

11891698_xxl

Úspora nákladov na energie a znižovanie produkcie sklenníkových plynov CO2 je a bude aj naďalej veľmi aktuálna téma. Častým javom je zbytočné svietenie, v zime prekurovanie a v lete prechladzovanie miestností a následné vetranie, zbytočné zapínanie spotrebičov, ponechávanie pootvorených dverí na chladiarenských zariadeniach a pod.

Poradíme vám ako ušetriť zlepšením úrovne tepelnotechnických vlastností stavebných prvkov, okien, prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV), úrovne regulácie vykurovania, chladenia, klimatizácie, hydraulického vyregulovania, regulácie odberu elektrickej energie, kvality existujúcej elektrickej siete.