Termovízne meranie

Meranie termokamerou je nedeštruktívne meranie, ktoré rýchlo a prehľadne určí tepelné mosty objektu a kritické detaily. Používa sa pri starších budovách na identifikáciu porúch , ale aj pri novostavbách , ak chceme skontrolovať kvalitu práce.

Našou kamerou TESTO vám po detailnom zameraní určíme miesta únikov tepla.

Určíme kritické miesta:

  • tepelné mosty obvodového plášťa, okien , dvier, strechy v spojitosti s poruchami tepelnej izolácie , obsahom vlhkosti atď.
  • poruchy fotovoltaických panelov
  • elektrických rozvodov a rozvádzačov