Čo získate

Na základe meraní nemožno síce stanoviť súčiniteľ prestupu tepla stien, okien a dverí. Porovnaním termogramov rôznych konštrukcií však možno zhodnotiť, ktorá z nich má lepšie tepelnotechnické parametre.

U nezateplených domov patria medzi typické konštrukcie s väčším únikom tepla stropné vence, sokle, balkónové a lódžiové nosníky, preklady okien a dverí a pod. U zateplených domov možno kontrolovať správne uloženie dielcov tepelnej izolácie, počet a rozmiestnenie kotiev a vyhotovenie detailov okolo okien a dverí.

Pri meraní z interiéru možno nájsť miesta s chybne vykonanými pripojovacími škárami okien a dverí, predovšetkým z hľadiska celistvosti a kvality vypenenia. To sú potenciálne miesta najväčších tepelných strát a výskytu vlhkostných porúch alebo rastu plesní. Ak vonku fúka silnejší vietor, možno u pripojovacích škár čiastočne zistiť aj problémy z hľadiska vzduchotesnosti (prefukovanie), čo môže mať zásadný vplyv na tepelné úniky.