Optimalizácia elektrickej siete

V súčasnosti je bežným javom, že v elektrickej sieti sa vyskytuje vyššie napätie a je v sieti nestabilné s veľkými odchýlkami od požadovanej úrovne. Následkom tohto stavu sú zvýšené straty na sieti a nespoľahlivosť v prevádzke elektrických zariadení.

Ponúkame riešenie vo forme zariadenia na optimalizáciu napätia, zníženie odberu jalového príkonu o cca 3-10 % a elimináciu účinku 3.,5. a 7. vyšších harmonických s vyrovnávaním fázových prúdov n-harmonických a vyvažovaním 3f siete. Optimalizátor chráni odberateľa pred všetkými bežnými prechodovými javmi a napäťovými špičkami, ktoré môžu mať deštrukčný vplyv na citlivé elektronické zariadenia. Početnosť prechodových stavov sa zvyšuje s narastajúcim trendom pripájania do siete zdrojov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov ( fotovoltaika, vietor,…) 


Výsledkom inštalácie optimalizátora je dosiahnutie úspor nákladov na energie až do cca 20%  a na údržbu v závislosti na odoberanom výkone a prevádzke siete.