Okenné stmavovacie fólie (Digitálne žalúzie)

Okenná stmavovacia fólia (Digitálna žalúzia)- tieniaca okenná fólia  je nový patentovaný produkt.

Jej názov výstižne vystihuje funkcie tieniacej okennej fólie:

- fólia sa inštaluje na okno v interiérovej strany

- zatienenie je spôsobené pôsobením elektrickej energie priamo vo fólii

- ovládanie je diaľkové a možné aj priamo z tabletu/mobilu na mieste aj na diaľku

- zachytáva svetelné aj tepelné žiarenie