Technológie

Výsledkom energetického auditu, štúdie, či Projektu energetickej efektívnosti je návrh úsporných opatrení s príslušnou technológiou na ich dosiahnutie. Pre tieto technológie energium Vám zabezpečí spracovanie dokumentácie, dodávku zariadení a realizáciu.